Jump to content

Privacy Policy

A http://forum.kockafeszt.hu weboldal (a továbbiakban: fórum) üzemeltetője a KLIKK Produkció Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető ; székhely: 2626 Nagymaros, Molnár utca 20.).

A fórumhasználatával Ön az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja. Az Üzemeltető szívesen ad felvilágosítást az alábbiakban leírt technikai vagy jogi fogalmak jobb megértéséhez.

I. REGISZTRÁCIÓ

 1. A fórum nem használható teljes funkcionalitással használható látogatóként, regisztráció nélkül.
 2. A fórumon történő regisztráció célja, hogy a KLIKK Produkció Kft. által szervezett KOCKAFESZT LEGO rajongói klub közösségi életében a felhasználó részt vehessen, úgy online mint offline. Online elérhetővé válnak az Invision Community funkciói, melyek közül a fő funkciók: tartalom posztolása, tartalomhoz való hozzászólás, megosztás, reakciók kifejezése. A fórumon történő regisztráció másik célja, hogy a felhasználó olyan rendezvényekre és programokra tudjon előzetesen és folyamatában jelentkezni amelyeken a résztvevők száma limitált (a teljesség igénye nélkül: vendégkiállítói verseny, VIP programokon való részvételi lehetőség, klubtalálkozók, építőversenyek).
 3. A regisztráció során megadott személyes adatok tekintetében az adatkezelő Kiss Károly, aki a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény valamint a 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény előírásait betartva jár el.
 4. Az adatkezelő tiszteletben tartja a honlap látogatóinak személyiségi jogait, így a személyes adatokat csak abban az esetben tárolja, ha Ön ehhez hozzájárul. Az Üzemeltető a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – harmadik személyeknek nem adja át. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az Ön kérelmére a Üzemeltető megsemmisíti.
 5. Ön bármikor jogosult regisztrált fiókjának azonnal törlésére, mely során valamennyi személyes adata és valamennyi Ön által előállított tartalom (beállításfüggő) törlődik.
 6. Amennyiben Ön a Weboldalt nem regisztrált látogatóként használja, a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében az adatkezelő az alábbi adatokat rögzíti: dátum, IP címét, webhely, műszaki adatok. Az adatkezelés jogalapja ez esetben az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.


II. INFORMÁCIÓ BIZTONSÁG

 1. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.
 2. A Weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből erdő bármilyen kár megtérítését Üzemeltető kizárja.
 3. A Weboldalon található külső hivatkozások (a http://kockafeszt.hu - tól eltérő címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll az Üzemeltető befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket az Üzemeltető törli, vagy módosítja.
 4. A Weboldalon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében az Üzemeltető minden felelősséget kizár.
 5. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a regisztráció előzetes értesítés és indokolás nélküli megszüntetésére. 
 6. A Weboldal egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben az Ön személyes adatait tartalmazó adatfileokat helyezünk el az Ön számítógépén (‘cookie’). Ennek megtörténtéről Ön az Üzemeltetőtől nem kap további értesítést. Az adatfileok a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfileok az Üzemeltetőhöz kerülnek. Az adatfileokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el.


2019. június 1.

KOCKAFESZT, Molnár utca 20., Nagymaros, Pest megye, 2626